تخفیف بلیط تخفیف بلیط

کارمندان محترم شرکت سایپا تا پایان تاریخ 97/12/29 با در دست داشتن کارت پرسنلی خود می توانند از درصد شارژ بیشتر استفاده نمایند.