شنبه تا چهارشنبه 50% افزایش شارژ

شارژ به مبلغ دلخواه پکیج پاییزه ژوپیتر

بسته شارژ دلخواه

به دلخواه پرداخت کنید و بیشتر از مبلغ پرداختی شارژ بگیرید.

در وارد کردن مبلغ شارژ دقت کنید، مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود.


تا 50% شارژ بیشتر بگیرید. اطلاعات بیشتر

(بدون محدودیت زمان و دستگاه)


دانشجو هستم (100% شارژ بیشتر با ارائه ی کارت معتبر دانشجویی)