جشنواره تابستانه در شهربازی ژوپیتر کوروش

با قرعه کشی و تخفیفات ویژه

شارژ دلخواه (جشنواره تابستانه) بسته های تخفیفی پاییزه

بسته شارژ دلخواه

به دلخواه پرداخت کنید و بیشتر از مبلغ پرداختی شارژ بگیرید.

در وارد کردن مبلغ شارژ دقت کنید، مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود.


تا 20% شارژ بیشتر بگیرید. اطلاعات بیشتر

(بدون محدودیت زمان و دستگاه)


دانشجو هستم (50% شارژ بیشتر با ارائه ی کارت معتبر دانشجویی)